Welcome

Welcome

Thưa quý vị  phụ huynh sinh viên/ học sinh :

Trung tâm THĂNG-TIẾN chúng tôi là một tổ chức phục vụ hướng dẫn và tư vấn cho sinh viên và học sinh Việt Nam đang có nhu cầu du học trên thế giới, chúng tôi muốn góp phần giúp đỡ các bạn trẻ muốn đạt được  cơ hội du học tại Hoa-Kỳ, Gia-nã-đại , Úc  Đối tượng xét tuyển đi du học gồm tất cả học sinh, sinh viên từ lớp 9 trung học tới các lớp thuộc Cao-đẳng hay Đai-học. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các em học sinh, sinh viên tìm các trường chất lượng cao mà học phí thấp để làm sao giúp dược thật nhiều các em đi du học. Đồng thời tìm kiếm những xuất học bổng cho các học sinh có trình độ xuất sắc trong quá khứ học tập để giúp các em đạt được giấc mơ bước vào đời trong thế kỷ 21 này, một thế kỷ có rất nhiều triển-vọng, cũng như rất nhiều khó khăn trước mắt nhân loại tòan thế giới. Ước mong trung tâm sẽ giúp được tối đa nhu cầu của các bạn trẻ sinh viên Việt-nam.
Như đã nói trên, ngòai các trừơng nổi tiếng và học phí cao, trung tâm cũng giới thiệu các trừơng Cao đẳng chất lượng cao nhưng học phí thấp, Hoa Kỳ gồm 50 tiểu bang , học phí khác nhau theo từng tiểu bang, tình trạng kinh-tế của  cư dân và hòan cảnh văn-hóa xã- hội.

Để được hướng dẫn đạt kết quả thỏa đáng, quí vị có thể liên lạc bằng điện thư EMAIL hoặc điện thọai như sau :

Please email : info@duhocdulich.com

Telephone: 703-517-6759 (Loi)                703-855-9984 (Lang)        202-215-4188(Martin)

Sau 2 tuần lễ ghi danh với THĂNG-TIẾN sinh viên sẽ nhận được GIẤY BÁO NHẬP HỌC ( I-20 ) dùng để xin tham dự phỏng vấn lấy VISA vào Hoa-Kỳ

Mời quý vị trở về đầu trang,    bấm vào ” SERVICES ”